Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

themasterofhamster
themasterofhamster
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
themasterofhamster
5840 8007
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasstefania sstefania

July 09 2015

themasterofhamster
NASA’s New Horizons: A “Heart” from Pluto as Flyby Begins

This image of Pluto from New Horizons’ Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) was received on July 8, and has been combined with lower-resolution color information from the Ralph instrument.

After a more than nine-year, three-billion-mile journey to Pluto, it’s show time for NASA’s New Horizons spacecraft, as the flyby sequence of science observations is officially underway.

In the early morning hours of July 8, mission scientists received this new view of Pluto—the most detailed yet returned by the Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) aboard New Horizons. The image was taken on July 7, when the spacecraft was just under 5 million miles (8 million kilometers) from Pluto, and is the first to be received since the July 4 anomaly that sent the spacecraft into safe mode.
themasterofhamster
Reposted frombvd bvd viasstefania sstefania
themasterofhamster
Reposted fromkelu kelu viasstefania sstefania
themasterofhamster
6443 f51e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasstefania sstefania
0984 f8b8

mo-bayliss:

sschol:

this is from spy kids

I bet Steve fucking said this to himself and didn’t realise the cameras were rolling and the director was just like “keep it” 

Reposted fromflagma flagma viasstefania sstefania
0198 1294 500

thatfriendlyblackguy:

My co-worker knows how much I would appreciate this.

Reposted fromlevindis levindis viasstefania sstefania
themasterofhamster
Frank R. Paul: Life on Pluto (Feb 1940)

July 08 2015

themasterofhamster
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viapolandia polandia
themasterofhamster
2411 f08a 500

antoinettemalificus:

jetblueivy:

drive thru employees
image
definitely
image
do not
image
get paid
image
enough
image
for
image
this
image
shit
image
they are sick of your nonsense
image

I lost my fucking shit at the fish and scared the shit out of my cat!! I am crying!! 

Reposted frommylyricalsympathy mylyricalsympathy viaWascon Wascon
themasterofhamster
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

July 07 2015

themasterofhamster
8804 59b2 500
Reposted fromfungi fungi viasstefania sstefania
themasterofhamster
1750 2c2d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaWascon Wascon

July 05 2015

themasterofhamster
3799 ea73 500
Reposted fromfungi fungi viasstefania sstefania
themasterofhamster
themasterofhamster
themasterofhamster
3652 e25c 500
Kojima had it all figured out from the beginning.
"Yes... yes, mr president"
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...